aaa1927

Wij maken ons er sterk voor dat onze producten op een verantwoorde wijze geproduceerd worden.

productie

Onze producten worden op veel verschillende plekken gemaakt. Van t-shirts in Azië tot tompoucen in Nederland. Waar we ook produceren, we zorgen ervoor dat de omstandigheden waaronder mensen werken goed zijn. We vergroten het inzicht in onze productieketens en sturen continu aan op verbeteringen, onder andere door audits en het samen opzetten van verbeterprogramma’s, deelname aan het Bangladesh akkoord, het IMVO Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel en het organiseren van stakeholdersbijeenkomsten.

HEMA audits

Om na te gaan of fabrieken voldoen aan onze eisen voeren we zelf fabrieksinspecties uit met eigen auditors. We controleren onder welke omstandigheden de HEMA-producten gemaakt worden en, indien nodig, verbeteren we deze. Bij deze fabrieksinspecties letten wij op zeven aspecten:

  • ketentransparantie
  • voorkomen van kinderarbeid
  • geen gedwongen arbeid
  • veilige en gezonde werkomgeving
  • eerlijk salaris en werkuren
  • verzekeringen
  • milieuvervuiling
BSCI audits

Naast het uitvoeren van eigen audits is HEMA sinds 2003 lid van amfori BSCI. Dit is een initiatief van bedrijven voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden en milieustandaarden wereldwijd, door het uitvoeren van onafhankelijke audits bij productielocaties.

inzicht in de productieketen

HEMA blijft elk jaar stappen zetten om het inzicht in onze verschillende productieketens te vergroten. Een ambitie voor 2018 was onze verschillende productieketens nog transparanter te maken. Om dit te bereiken, bekeken we onze interne werkprocessen en creëerden we een nog efficiëntere manier van werken, waarbij de weg naar transparantie op nummer 1 stond. Daarnaast voerden wij zelf en een externe partij fabriek inspecties uit bij onze productielocaties, die wij audits noemen. In 2019 zijn er in totaal 557 audits uitgevoerd bij onze verschillende productielocaties van onze textiel en hardwaren artikelen. Hiervan zijn 252 audits uitgevoerd door onze eigen social compliance auditors.

De 7 aspecten zijn geprioriteerd op basis van ernst en frequentie. Wij voeren onze eigen audits uit, voordat orders geplaatst worden. In 80% van de audits komen er bevindingen uit. Bij bevindingen die dusdanig ernstig zijn mogen er geen orders geplaatst worden, wat betekent dat deze fabriek dan niet door de eerste criteria heen komt om een samenwerking te starten. In de andere gevallen wordt er een concreet verbeterplan met deadlines opgesteld samen met de fabriek.

samenwerking in de keten

Voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in Bangladesh sloot HEMA zich in 2013 aan bij het Bangladesh Accord, ook wel het Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh genoemd. Daarnaast ondertekenden we het 2018 Transition Accord. Een multi-stakeholder initiatief dat zich richt op een structurele verbetering op het gebied van brand- en bouwveiligheid in Bangladesh.

In 2019 hebben er 114 inspecties plaatsgevonden volgens de richtlijnen van het Akkoord. Bij onze fabrieken zijn in 2019 96% van deze verbeterpunten succesvol doorgevoerd. Hiermee lopen wij voor op de gemiddelde voortgang van het Akkoord van 90%.

 

Middels het IMVO Convenant Duurzame Kleding & Textiel, waar wij een plek in de stuurgroep hebben, werken we samen met veel andere bedrijven, overheid, vakbonden, NGO’s en brancheorganisaties, om ons in te zetten voor een duurzame kleding- en textielindustrie. Leefbaar loon en gevaarlijke werkomstandigheden zijn één van de belangrijkste thema’s binnen het Convenant. Door het onderling delen van kennis kunnen we gezamenlijk de gemeenschappelijke uitdagingen aanpakken. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan het verbeteren en verduurzamen van de gehele kleding- en textielindustrie die verder reikt dan alleen onze eigen productieketen.

modern slavery statement

HEMA opereert in een internationale context van toenemende regelgeving op het gebied van due diligence en mensenrechten. In overeenstemming met de Britse Modern Slavery Act 2015 en de Franse Duty Care Law publiceren we jaarlijks de stappen die we nemen ter preventie van gedwongen arbeid en mensenhandel in onze eigen onderneming en de productieketen. Zie hieronder de meest recente publicatie.

Menu